+ 1 917 701 0709

Kreyasyon Sit Entènèt & Maketing Dijital

Sit Wèb Standa

Ou genlè swa vle yon paj byen senp, oswa plis ke yon paj sit entènèt pou ou ka byen fè konpayi-w la chita sou entènèt la pou-w ka an kontak ak kliyan-w yo

Komès sou Entènèt

Swa ou bezwen sit entènèt ou a ofri opsyon pou peman swa ou bezwen li aksepte donasyon

Maketing Dijital

Pou ou kapab bay kliyan-w yo fason pou yo ka jwenn sa w-ap ofri a tout tan epi pou yo ka santi yo pwòch de ou, pou ou ka kominike e montre ke sa yo vle di-w enterese-w tankou yo tou kapab montre-w menm bagay lè-w vle di yo on bagay, epi se pou ka ankouraje ke yo jwenn e ka relew, kontakte-w ou vizite-w fasil.

Men kòman ou ka pase yon kòmand

  1. Chwazi sèvis ou bezwen an
  2. Pran yon randevou pou diskite sa-w vle sit la fè pou biznis ou an
  3. Ou ka peye 50% tan w-ap pase kòmand ou an epi lòt 50% ki rete a se pral pou jou ke kòmand lan pare a. Ou ka peye konsa pou sit entènèt ki standa, men fòk li se swa sa ki entèaktif la, swa sa ki pèsonalize a. Ou ka peye menm jan pou sit entènèt i-komès (ki se komès sou entènèt), eksepte pou jan de sit ki nan kategori bazik la.

Ou byen tonbe. Pwofesyonèl nou yo ki konn kreye sit entènèt yo gen plis pase 15 ane eksperyans. Sit entènèt ou yo pral ka adapte a òdinatè biwo, a tablèt, a ekran telefòn selilè tou.