+ 1 917 701 0709

PWOJÈ

Nan paj sa a, gen yon lis pwojè pou kounyea yo. Nan mwa avril 2019, liv elektwonik la ki esplike kòman moun ka monte yon biznis [kantin] ann ayiti, nap itilize-l kòm plan ki pou gide fason pou-n monte swa yon kantin oswa yon konpayi sèvis. Parantèz yo alantou mo kantin lan vle di ke biznis la kapab swa yon kantin, swa pa yon kantin. Menm mo Ayiti a, li menm tou ka ranplase pa yon lòt peyi tan ke antreprenè a pran swen pou li swiv tout règleman lokal pwòp a peyi pa-l.

Kreyasyon yon konpayi

Gade sou Facebook
  • kòmante
  • Klike sou 'jèm'
  • pataje
  • 11 Avril - 11 Me