+ 1 917 701 0709

Liv dijital

Ki jan yo kòmanse ak kouri yon biznis [kantin] an Ayiti

E-Liv sa a montre, etap-pa-etap, ki jan yo louvri yon biznis an Ayiti. Biznis sa a pa dwe gen yon kantin, byenke baze sou rechèch anpil kominitit mwen (katye, lekòl yo, granmoun aje yo, timoun tout ane a, sitou pandan sezon ete a ak nan Nwèl la) te kapab regilyèman manje manje cho, prepare ak renmen, pou yon modès kontribisyon. Natirèlman, sa a se yon biznis e li gen yo dwe pwofitab. Gen anpil fason ou ka reyalize sa. Gen kèk opsyon pa ta ka sa ou ap atann. (Men yon tip: chak moun ki gen yon bouch ta dwe manje ak bwè chak jou ki tradui nan revni renouvlab pou ou, biznis-moun-ki-Feeds-moun yo.)

Sa a se vèsyon an angle pou liv eletwonik la

Gen yon vèsyon an franse ki pou parèt wi. Tcheke pou-w ka konn ki lè.

Ou mèt tou pran liv elektwonik pa-w la

Fè-m konnen a kèl pwen enfòmasyon ou jwenn nan liv elektwonik lan itil ou lè ou fin li-l. M-ta kontan ou di-m ki tip de biznis ou genyen ou byen ke ou kreye tou. Tande ?
Pataje sou facebook
Pataje sou Google
Pataje sou twitter
Pataje sou linkedin
Pataje sou reddit